Güncel Fikirler © 2023. Tüm hakları saklıdır.

Güncel Fikirler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Sermayesiz İş Fikirleri
  4. »
  5. İş Fikirleri Oluşturulmasına Zemin Hazırlayan Durumlar

İş Fikirleri Oluşturulmasına Zemin Hazırlayan Durumlar

Şule Akyol Şule Akyol - - 9 dk okuma süresi
27 0
İş Fikirleri Oluşturulmasına Zemin Hazırlayan Durumlar

Öncellikle işe başlamak için girişimcilik potansiyelini keşfetmek gerekmektedir. İlk olarak kişinin düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüştürmesi sağlanmalıdır. Bir iş fikri zeminini oluşturmakta öncellikli olarak düşündüğünüz veya yapacağınız işin gelecekte insanlara ne gibi durumlarda fayda sağlayacağına karar vermelisiniz. İş fikirlerine zemin hazırlarken gelecekti müşterilere ne gibi yararlar sunacağına çözümler hazırlanmalıdır. İş fikirleri oluşturulmasına zemin hazırlayan durumlar ise, kişinin gelecekte yapacağı işe göre farklılık göstermektedir. Öncellikli olarak hangi hizmeti sunacağınıza karar vermelisiniz. Daha sonra bu hizmetin ne gibi yararlar sağlayacağına odaklanmanız gerekmektedir.

Kişi hazırlayacağı iş fikrinin hangi sektör üzerine kurulacağına karar vermesi gerekmektedir. Daha sonra o sektör üzerine bir zemin hazırlamalıdır. Zemin hazırlarken finansal durumunu kontrol etmesi gerekmektedir. Daha sonra insanların hangi alanda daha çok ihtiyaç duyabileceği bir iş fikrine sahip olması lazımdır. Bir zemin hazırlarken öncellikle kişinin girişimci potansiyeline sahip olması gerekmektedir. Yaratıcı ve çözümleyeceği fikirlerinin olması gerekmektedir.

Girişimcilik

İş Fikirleri Oluşturulmasına Zemin Hazırlayan Durumlar
İş Fikirleri Oluşturulmasına Zemin Hazırlayan Durumlar

 İnsanın entelektüel emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesi olarak ifade edilir ve üretim faktörlerinin bir parçasıdır. Girişimci toplumda değişim yaratacak kişi olarak kabul edilir. Bir girişimciyi diğerlerinden ayıran temel özellik onun yaratıcı ve yenilikçi olması, yeni fikirler geliştirmesi ve bu fikirleri uygulamaya koymasıdır. Girişimciler, ülkemizin ilerlemesinin temel unsurlarından birini oluşturmaktadır. Sürdürülebilirlik için girişimciliği geliştirmek büyük önem taşımaktadır.

İngiltere’de Şirket Kurma ve Maliyeti için tıklayın!

 Ülkelerin ekonomilerini dışa bağımlılıktan çıkarmak ve üretime dayalı bir işlevsellik oluşturmak için sahip oldukları en önemli araç, girişimciliği teşvik etmektir. Küresel ekonomide gözlenen yeniden yapılanma eğilimleri girişimciliğe dayanma çabasındadır. Her girişim gerçekte bir maceradır. Maceralar, bir dönemi kapsayan ve belirli bir zaman dilimine yayılan çoklu deneyimlerdir. Bu noktada ilham verici olan, sadece belirli bir eğitim seviyesine sahip olanların değil, her seviyedeki insanın hikayelerini içermesidir. Bu hikayelerin çoğalmasını ve olumlu sonuçlar doğurmasını sağlamak için girişimcilik eğitiminin gerçek deneyimlerle bağlantısı olmadan tanıtılması gerekmektedir. Bir iş fikirleri oluşturulmasına zemin hazırlayan durumlarda ilk olarak girişimcilik yer almaktadır.

  Kwai Para Kazanma

İhtiyaçları Karşılamak

İş Fikirleri Oluşturulmasına Zemin Hazırlayan Durumlar
İş Fikirleri Oluşturulmasına Zemin Hazırlayan Durumlar

İş fikirlerine zemin hazırlarken diğer önemli bir hususta ihtiyaçları karşılamaktır. Kişinin yapacağı iş fikrinin insanlar için önemini araştırması gerekmektedir. En basit haliyle ihtiyaçlar, tatmin edilmemiş dürtüler olarak tanımlanabilir. İnsan ihtiyaçları yiyecek, hava, su, giyim, eğitim ve eğlence olarak belli başlıklar altında toplanabilmektedir.  Bu ihtiyaçlardan bazıları insan yaşamı için gerekli olarak gruplandırılabilir; örneğin yiyecek, hava ve su, diğerleri iyi yaşam için gerekli olan ihtiyaçlar olarak gruplandırılabilir, ancak bunlar zorunlu değildir.

 İhtiyaçlarımız o kadar sınırlıdır ki, bunları belirli gruplara ayırabiliriz. Ancak ihtiyaçlarla yakından ilişkili arzuların sayısı, ihtiyaçlardan farklı olarak sınırsızdır. İstekler, insan ihtiyaçlarının kültür, kişilik ve çevresel özelliklerle bütünleştiği biçim olarak tanımlanabilir. Örneğin susuzluk en temel insan ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı su içerek karşılayabiliyorsak soda, kola, ayran ve soda ihtiyacımızı da karşılayabiliriz. Bu iki kavram arasındaki benzerlikler ve farklılıklar girişimci için oldukça önemlidir. Çünkü toplumlar geliştikçe bireylerin ihtiyaç grupları bile farklılık göstermez; önemleri farklılaşır ve arzuları değişebilir.

Örneğin, sosyal ihtiyaçlarımızın 40 yıl önceki karşılanma şekli ile bugünkü arasında çok ciddi farklar bulunmaktadır. O günlerde mahalledeki her evde bir telefon bulunurken bugün her yetişkinin cebinde bir telefon var ve onu birçok isteğimize cevap vermek için kullanabiliyoruz. Bundan 40 yıl önce yüz yüze iletişim yaygınken, şuanda da dijital etkileşim yaygınlaşmış durumdadır.  Bu nedenle birçok iletişim şirketi, talep ve ihtiyaçları doğru yönetemedikleri için pazarından elenmiş durumdadır. Bu yüzden bir iş fikrine zemin hazırlarken insanların ne gibi ihtiyaçları olduğunu araştırmamızda fayda sağlayacaktır. İhtiyaçları karşılamakta iş fikirleri oluşturulmasına zemin hazırlayan durumlar arasında yer almaktadır.

Tüketici ve Müşterilerinin Talepleri

iş fikirleri oluşturulmasına zemin hazırlayan durumlar içinde yer alan bir diğer husus ise, tüketici ve müşterilerinin talepleri olarak yer almaktadır. Tüketici genel olarak tüm pazarlama faaliyetlerinin merkezinde olmalıdır. Pazarlama disiplini açısından tüketici, ürünü kullanan veya tüketen kişi veya kuruluş birimi olarak tanımlanır. Bu nedenle, tüketici terimi hem gerçek kişileri hem de tüzel kişileri kapsamaktadır. Müşteri, satın alma kararını fiilen veren kişi veya kuruluş organizasyonunu ifade eder.

  Bol Paralı İşler

Örneğin cep telefonu kullanan kişi tüketici olurken, Apple marka telefon kullanan kişi de o markanın müşterisi oluyor. Talep, tüketicinin satın alma gücü aracılığıyla arzusu olarak tanımlanmaktadır. Bu sebepten de tüketicinin ve müşterinin taleplerini dikkate almak gerekmektedir. Çünkü bir iş fikrine zemin hazırlarken müşterinin ne gibi talepler istediğine dikkat edilmelidir. Kişi yapacağı işin müşterinin talebini karşılayacak mı, karşılamayacak mı hususlarına dikkat etmesi gerekmektedir. Eğer bir yeni iş fikrine zemin hazırlamak isterseniz eğer bu hususa çok dikkat edilmelidir.

Yeni Satış Yöntemleri Yaratma

iş fikirleri oluşturulmasına zemin hazırlayan durumlar kişinin yeni satış yöntemleri yaratma becerilerinin gelişmiş olması gerekmektedir. Yarattıkları yeni ürünlerle yeni pazarlar için teknoloji geliştirerek inovasyon yaratan girişimci olması gerekmektedir. Özellikle son yirmi yılda, girişimcilerin terk ettiği üretim, rekabet, yeni işlerin yaratılması ve sosyal entegrasyon açısından yeniden gelişmeye başlamıştır.

Geleneksel iş biçimleri tamamen terk edildi. Yeni yöntemleri benimsedi, pazar koşullarına meydan okudu ve mevcut iş kültürünü değiştirdi. Bir yandan büyük şirketler bu değişim nedeniyle küçülürken, diğer yandan girişimciler sayesinde bu şirketler özellikle yeni gelişen pazarlarda çok işlevleri yerine getirmeye başladı. Daha ucuz hale gelen bilgi teknolojisi, artık küresel ölçekte iş yapmak için gereken altyapıyı sağlamaya başlamaktadır.  Yeni bir pazarlama ve üretim yöntemi olan elektronik ticaret, 20. yüzyılda geliştirildi.

Geçtiğimiz yüzyılda teknoloji ve iletişimde yaşanan hızlı değişim ve gelişmelerle birlikte, bu kavram tüm dünyada giderek daha fazla tartışılan bir kavram olarak ortaya çıkmaya başladı. E-ticaret, iletişim ağları aracılığıyla ürünlerin üretilmesi veya bu ağlar aracılığıyla mevcut ürünlerin reklamının, satışının ve dağıtımının yapılması olarak tanımlanabilir. Bu, elektronik olarak değiş tokuş edilen mal ve hizmetlerin çeşitlenmesine, kalitelerinin artmasına ve fiyatlarının düşmesine yol açabilir. Bu yüzden bir iş fikri zemini hazırlarken yeni satış yöntemi yaratma fikrine dikkat edilmelidir.

  Sermaye Gerektirmeyen Risksiz İş Fikirleri 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir